Losowy produkt
Notebook SONY SVS1512X9E
Notebook SONY SVS1512X9E
Gramatyka angielska. Tablice szkolne

Tablice szkolne przestawiają w sposób zwięzły i systematyczny najważniejsze treści omawiane w trakcie nauczania gramatyki języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej. Publikacja została podzielona na działy: leksykologia, frazeologia, fleksja, słowotwórstwo, składnia, stylistyka, interpunkcja, ortografia oraz fonetyka.

Cena: 6.90 zł